OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Zapowiedź: „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników”
okładka frg

Zapowiedź: „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników”

W czerwcu 2018 roku Muzeum w Gliwicach wraz ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja, którego celem było zgromadzenie i opracowanie informacji o wydarzeniach i osobach, które w czasach PRL w mieście nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. W ramach projektu został uruchomiony edukacyjno-informacyjny portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945–1990, którego inauguracji towarzyszyła wystawa plenerowa „Już zachodzi czerwone słoneczko. Wybory’89 w województwie katowickim”, udostępniona od maja do lipca 2019 roku na Rynku w Gliwicach. Kolejny etap przedsięwzięcia podsumowuje książka „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników”. Materiał do niej został przygotowany wspólnie przez Muzeum w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, z merytoryczną pomocą katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W książce dr Bogusław Tracz i Karol Chwastek zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzem siedemnaście z zarejestrowanych relacji, będących ważnym materiałem do dalszych badań historycznych, a także źródłem wiedzy o Gliwicach oraz gliwickiej opozycji lat 1976–1990. Wydawnictwo wpisuje się w obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Publikację będzie można nabyć w cenie 35,00 zł. Termin promocji książki zostanie ustalony w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Wywiadów udzielili: Rafał Budnik, Jerzy Buzek, Bogusław Choina, Tadeusz Drzazgowski, Anna Dubińska-Szczerbińska, Andrzej Gałażewski, Tadeusz Grabowiecki, Andrzej Jarczewski, Marek Kempski, Władysław Kostrzewski, Barbara Kozłowska, Wacław Mauberg, Jan Mazurkiewicz, Janusz Moszyński, Jadwiga Rudnicka, Zbigniew Siemaszko, Józef Śreniowski

Zdając sobie sprawę z ulotności niezapisanych świadectw i powiększających się z upływem czasu obszarów niepamięci, w czerwcu 2018 roku Muzeum w Gliwicach wraz ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja. Naszym celem było zgromadzenie i opracowanie informacji o wydarzeniach, a przede wszystkim osobach, które w czasach PRL w mieście nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Nasze działania skoncentrowały się na zebraniu relacji uczestników szeroko pojętego oporu społecznego, działaczy różnych nurtów i środowisk, ludzi odważnych, zaangażowanych w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanych i represjonowanych. Zachowaliśmy również dla przyszłych pokoleń pamiątki, fotografie, niezależne wydawnictwa i dokumenty związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że będą kiedyś elementem nowej, stałej ekspozycji poświęconej historii miasta. W ramach projektu w 2019 roku został uruchomiony edukacyjno-informacyjny portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945–1990 (www.opozycja.muzeum.gliwice.pl), przygotowany przez pracowników Muzeum w Gliwicach we współpracy i konsultacji merytorycznej ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz historykami z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Portal, wciąż rozbudowywany i uzupełniany, został obudowany różnorakimi programami edukacyjnymi, koordynowanymi przez Muzeum w Gliwicach, a jego inauguracji towarzyszyła wystawa plenerowa Już zachodzi czerwone słoneczko. Wybory ’89 w województwie katowickim, udostępniona od maja do lipca 2019 roku na Rynku w Gliwicach.

Książka jest więc kolejnym etapem realizacji naszego przedsięwzięcia. Na jej kartach odnajdziemy wspomnienia osób, którym my – mieszkańcy Gliwic i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – wiele zawdzięczamy, które nieraz kładły na szali swoją karierę i wolność osobistą, by iść drogą działalności opozycyjnej w latach 1976–1990, zwłaszcza w ostatniej dekadzie PRL. Materiał został zebrany i opracowany wspólnie przez Muzeum w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, z pomocą katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. […] –
czytamy w Słowie od wydawców.

„Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników”

Opracowanie, redakcja i wstęp Karol Chwastek i Bogusław Tracz

Gliwice–Katowice 2020

wyd.: Muzeum w Gliwicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

s. 432 / okładka miękka ze skrzydełkami / 160 x 235 mm

ISBN 978-83-958071-7-6 (MG)

ISBN 978-83-949240-3-4 (ŚCWIS)

cena: 35,00 zł