OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
Bełz_Tadeusz
Osoby

TADEUSZ BEŁZ

Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych, członek Polskiej Partii Demokratycznej, działacz „Solidarności Walczącej”.

Czytaj dalej
on
Osoby

RAFAŁ BUDNIK

Był jednym ze współzałożycieli powstałego w 1984 r. w Gliwicach Komitetu Oporu Społecznego (KOS), następnie redaktorem i współwydawcą dwumiesięcznika KOS „Wokół Nas”, który ukazywał się w Gliwicach od 1985 r.

Czytaj dalej
on
Osoby

TADEUSZ BURANOWSKI

Działacz NSZZ „Solidarność” w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Zakład nr 2 w Gliwicach, członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, członek KOWzaP i KPN, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej
on
Osoby

STANISŁAW BURY

Kolporter wydawnictw bezdebitowych przed 1980 r., działacz NSZZ „Solidarność”, zastępca przewodniczącego Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, od 1983 r. na emigracji.

Czytaj dalej
Buzek
Opozycja

JERZY BUZEK

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Inżynierii Chemicznej Państwowej Akademii Nauk. Organizator i redaktor podziemnego „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”. W latach 1997–2001 premier rządu RP.

Czytaj dalej
Choina
Opozycja

BOGUSŁAW CHOINA

Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego redaktor pierwszego numeru „Biuletynu II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ «Solidarność» Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Czytaj dalej
on
Osoby

MAREK CIELIŃSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, współorganizator i działacz podziemnych struktur związku na terenie miasta, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej
Drzazgowski
Opozycja

TADEUSZ DRZAZGOWSKI

Współtwórca II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Założyciel kilku podziemnych drukarni, szkoleniowiec kilkunastu zespołów drukarskich, głównie dla Solidarności Walczącej na Górnym Śląsku i we Wrocławiu.

Czytaj dalej
ona
Osoby

ANNA DUBIŃSKA-SZCZERBIŃSKA

W 1980 r. zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Była członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy organizowanych przez o. Siemińskiego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

Czytaj dalej
Gabryś
Opozycja

MAREK GABRYŚ

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Biprohucie”. Współorganizator Mszy za Ojczyznę przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Kolporter i autor artykułów ukazujących się na łamach prasy podziemnej.

Czytaj dalej
Gałażewski
Opozycja

ANDRZEJ GAŁAŻEWSKI

członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w „Biprokwasie”. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował pomoc dla osób internowanych. Współorganizator druku i kolportażu prasy podziemnej, m.in. „RIS” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Czytaj dalej
Gosiewski_foto
Osoby

KRZYSZTOF GOSIEWSKI

Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, członek władz krajowych Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, działacz podziemnych struktur związku, członek redakcji „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS”

Czytaj dalej
Hlubek_foto_IPN
Opozycja

KS. HERBERT HLUBEK

Duchowny rzymskokatolicki, wieloletni duszpasterz akademicki i rekolekcjonista, od 1976 r. związany z Gliwicami, organizator Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach, opiekun gliwickiego Klubu Inteligencji Katolickiej, niekwestionowany autorytet dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Czytaj dalej
ona
Osoby

JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ

Joanna Januszewska-Jurkiewicz, po sierpniu 1980 r. współtworzyła na terenie Gliwic niezależne struktury harcerskie, członek Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj dalej
on
Osoby

WACŁAW MAUBERG

Jeden ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” Biura Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas w Gliwicach. Po zalegalizowaniu działalności został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”. Zatrzymany po wprowadzeniu stanu wojennego, internowany.

Czytaj dalej
Jarczewski Ka_182_140982_0010 poprawione
Osoby

ANDRZEJ JARCZEWSKI

Założyciel i szef Akademickiej Grupy Oporu na Politechnice Śląskiej. Członek II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Współautor, wydawca i kolporter i prasy podziemnej.

Czytaj dalej
on
Osoby

MAREK KEMPSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica”. Wiceprzewodniczący (1992) i przewodniczący (1992–1997) Zarządzu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1997–2000 kolejno wojewoda katowicki i śląski.

Czytaj dalej
Jurkiewicz_Jan_1136_1
Osoby

JAN JURKIEWICZ

Jan Jurkiewicz, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim i opozycji demokratycznej, organizator strajków studenckich, internowany w stanie wojennym, redaktor podziemnego pisma „Wyzwolenie”.

Czytaj dalej
ona
Osoby

MAGDALENA KNOLL

Sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej, działaczka NSZZ „Solidarność”, internowana w stanie wojennym, współpracowniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach oraz Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej
Lu_257_119940_13
Osoby

EWA KIPTA

Ewa Kipta, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, organizatorka niezależnych struktur studenckich na Politechnice Śląskiej, działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NZSS „Solidarność”, internowana w stanie wojennym.

Czytaj dalej
on
Osoby

KS. KONRAD KOŁODZIEJ

Ksiądz Konrad Kołodziej, duchowny rzymskokatolicki, w latach 1978–2010 proboszcz parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach. W swojej pracy duszpasterskiej wspierał działalność antykomunistycznej opozycji. W latach osiemdziesiątych regularnie odprawiał Msze św. i nabożeństwa w intencji ojczyzny. Był współorganizatorem Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach.

Czytaj dalej
Kostrzewski
Opozycja

WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI

Członek i przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gliwicach. W dniu wprowadzenia stanu wojennego zwoził do szpitala działaczy (karetkami pogotowia), którzy utworzyli II Garnitur Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej
Ka_00_38_1831_t1_0001 popr
Opozycja

RYSZARD KOŚCIESZA-KUSZŁEYKO

Członek NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym inicjator akcji charytatywnej na rzecz pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. Wspomagał opozycjonistów swoim doświadczeniem oraz podpisywał swoim nazwiskiem oficjalne petycje i protesty.

Czytaj dalej
on
Opozycja

PIOTR KOWRYGO

Członek, a następnie kierownik II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych. Redaktor pisma „Manifestacja Gliwicka”.

Czytaj dalej
Kozłowska
Opozycja

BARBARA KOZŁOWSKA

Założycielka Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej. Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego NZS. Uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli Tymczasowych Komitetów Założycielskich NZS w Warszawie.

Czytaj dalej
Marian Krzaklewski_cz_b
Opozycja

MARIAN KRZAKLEWSKI

Współpracownik pism podziemnych. Przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Społecznym Komitecie Nauki. Uczestnik II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Czytaj dalej
Łoik
Opozycja

JERZY ŁOIK

Współtwórca Regionalnej Komisji Konsultacyjnej Solidarności przekształconej w RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wydawał i kolportował „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS” oraz dwumiesięcznik „Jesteśmy”.

Czytaj dalej
Maciejczyk
Opozycja

MARIAN MACIEJCZYK

Współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Kolporter ulotek i prasy podziemnej. Uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy oraz Ustroniu-Polanie.

Czytaj dalej
May
Opozycja

ANDRZEJ MAY-MAJEWSKI

Uczestnik protestów studenckich w marcu 1968 r. Członek II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Członek kolegium redakcyjnego „Manifestacji Gliwickiej”.

Czytaj dalej
Mazurkiewicz Jan
Opozycja

JAN MAZURKIEWICZ

Organizator spotkań w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. ekologii. Pierwszy przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej
Moszyński
Opozycja

JANUSZ MOSZYŃSKI

Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej, jednej z założycieli i liderów tej organizacji, redaktor i kolporter wydawnictw niezależnych, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej
Pańczyk
Opozycja

ZBIGNIEW PAŃCZYK

Pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach. Kolporter pism podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, organizator zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. W 1989 r. wybrany na prezydenta Gliwic jako kandydat Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej
Panczyszyn
Opozycja

ANDRZEJ PAŃCZYSZYN

W „Solidarności” od 1980 r. Delegat na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. W latach 1981–1983 r. współpracował z „Solidarnością” nauczycielską. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach. Autor tekstów pisma „Opornik”.

Czytaj dalej
Pasiecznik
Osoby

JÓZEF PASIECZNIK

Jeden z organizatorów i działaczy NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB, internowany w stanie wojennym, współpracownik gliwickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Czytaj dalej
on
Osoby

KS. PAWEŁ PYRCHAŁA

Paweł Pyrchała, ksiądz katolicki, po wprowadzeniu stanu wojennego kapelan internowanych w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, organizował pomoc charytatywną dla mieszkańców Zabrza, Bytomia i Gliwic...

Czytaj dalej
Ka_182_EAGL_010721_0005 popr
Opozycja

JADWIGA RUDNICKA

Działaczka Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym. Współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i Dni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Członek Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej
Siemaszko
Opozycja

ZBIGNIEW SIEMASZKO

Członek Konfederacji Polski Niepodległej oraz Solidarności Walczącej. Twórca ołtarzy patriotycznych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Dwukrotnie internowany.

Czytaj dalej
Steinhoff_1989
Osoby

JANUSZ STEINHOFF

Inżynier-górnik i polityk, organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizacji i prowadzeniu sieci kolportażu prasy podziemnej i wydawnictw bezdebitowych na terenie Gliwic. Współpracownik podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej