OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
Buzek
Opozycja

JERZY BUZEK

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Inżynierii Chemicznej Państwowej Akademii Nauk. Organizator i redaktor podziemnego „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”. W latach 1997–2001 poseł i premier rządu RP.

Czytaj dalej
Choina
Opozycja

BOGUSŁAW CHOINA

Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego redaktor pierwszego numeru „Biuletynu II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ «Solidarność» Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Czytaj dalej
Drzazgowski
Opozycja

TADEUSZ DRZAZGOWSKI

Współtwórca II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Założyciel kilku podziemnych drukarni, szkoleniowiec kilkunastu zespołów drukarskich, głównie dla Solidarności Walczącej na Górnym Śląsku i we Wrocławiu.

Czytaj dalej
Gabryś
Opozycja

MAREK GABRYŚ

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Biprohucie”. Współorganizator Mszy za Ojczyznę przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Kolporter i autor artykułów ukazujących się na łamach prasy podziemnej.

Czytaj dalej
Gałażewski
Opozycja

ANDRZEJ GAŁAŻEWSKI

członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w „Biprokwasie”. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował pomoc dla osób internowanych. Współorganizator druku i kolportażu prasy podziemnej, m.in. „RIS” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Czytaj dalej
Jarczewski Ka_182_140982_0010 poprawione
Osoby

ANDRZEJ JARCZEWSKI

Założyciel i szef Akademickiej Grupy Oporu na Politechnice Śląskiej. Członek II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Współautor, wydawca i kolporter i prasy podziemnej.

Czytaj dalej
Kostrzewski
Opozycja

WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI

Członek i przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gliwicach. W dniu wprowadzenia stanu wojennego zwoził do szpitala działaczy (karetkami pogotowia), którzy utworzyli II Garnitur Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej
Ka_00_38_1831_t1_0001 popr
Opozycja

RYSZARD KOŚCIESZA-KUSZŁEYKO

Członek NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym inicjator akcji charytatywnej na rzecz pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. Wspomagał opozycjonistów swoim doświadczeniem oraz podpisywał swoim nazwiskiem oficjalne petycje i protesty.

Czytaj dalej
on
Opozycja

PIOTR KOWRYGO

Członek, a następnie kierownik II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych. Redaktor pisma „Manifestacja Gliwicka”.

Czytaj dalej
Kozłowska
Opozycja

BARBARA KOZŁOWSKA

Założycielka Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej. Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego NZS. Uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli Tymczasowych Komitetów Założycielskich NZS w Warszawie.

Czytaj dalej
Marian Krzaklewski_cz_b
Opozycja

MARIAN KRZAKLEWSKI

Współpracownik pism podziemnych. Przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Społecznym Komitecie Nauki. Uczestnik II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Czytaj dalej
Łoik
Opozycja

JERZY ŁOIK

Współtwórca Regionalnej Komisji Konsultacyjnej Solidarności przekształconej w RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wydawał i kolportował „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS” oraz dwumiesięcznik „Jesteśmy”.

Czytaj dalej
Maciejczyk
Opozycja

MARIAN MACIEJCZYK

Współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Kolporter ulotek i prasy podziemnej. Uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy oraz Ustroniu-Polanie.

Czytaj dalej
May
Opozycja

ANDRZEJ MAY-MAJEWSKI

Uczestnik protestów studenckich w marcu 1968 r. Członek II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Członek kolegium redakcyjnego „Manifestacji Gliwickiej”.

Czytaj dalej
Mazurkiewicz Jan
Opozycja

JAN MAZURKIEWICZ

Organizator spotkań w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. ekologii. Pierwszy przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej
Pańczyk
Opozycja

ZBIGNIEW PAŃCZYK

Pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach. Kolporter pism podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, organizator zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. W 1989 r. wybrany na prezydenta Gliwic jako kandydat Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej
Panczyszyn
Opozycja

ANDRZEJ PAŃCZYSZYN

W „Solidarności” od 1980 r. Delegat na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. W latach 1981–1983 r. współpracował z „Solidarnością” nauczycielską. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach. Autor tekstów pisma „Opornik”.

Czytaj dalej
Ka_182_EAGL_010721_0005 popr
Opozycja

JADWIGA RUDNICKA

Działaczka Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym. Współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i Dni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Członek Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej
Siemaszko
Opozycja

ZBIGNIEW SIEMASZKO

Członek Konfederacji Polski Niepodległej oraz Solidarności Walczącej. Twórca ołtarzy patriotycznych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Dwukrotnie internowany.

Czytaj dalej