OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 MARIAN MACIEJCZYK
Maciejczyk

MARIAN MACIEJCZYK

Urodził się 27 lutego 1950 r. w Goczałkowicach, w rodzinie Bronisława i Marty z d. Drobik. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Pszczynie rozpoczął naukę w pomaturalnym studium zawodowym w Gliwicach na kierunku automatyki przemysłowej. Pracował w Gliwicach w następujących zakładach: Automatyki Chemicznej (1971–1974), Pol-Gazie (1974–1976) oraz Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych (1976–1984). W 1984 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Produkcji Rynkowo-Eksportowej TWD „Elmar” w Gliwicach. Jesienią 1980 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładzie Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. Uczestnik I Walnego Zgromadzenia Delegatów Województwa Katowickiego (6 lipca – 5 sierpnia 1981 r.), II (30 listopada – 1 grudnia 1981 r.) i III (26 – 27 lutego 1988 r.) Walnego Zgromadzenia Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz I Krajowego Zjazdu Delegatów. Po 13 grudnia 1981 r. współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1982 r. brał udział w powielaniu nielegalnych wydawnictw, takich jak „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej” (RIS) oraz ulotek bezdebitowych, dostarczając materiały drukarskie do ich produkcji oraz je kolportując. Rozpracowywany w latach 1985–1988 przez gliwicką Służbę Bezpieczeństwa w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Grupa”. Aresztowany 6 maja, do 21 sierpnia 1986 r. przebywał w areszcie śledczym w Katowicach.

„Nowe aresztowania w gliwickich biurach projektów”, wśród aresztowanych wymieniony Marian Maciejczyk,
„Manifestacja Gliwicka”, 1986 r., nr 66

W latach 1987–1990 pracownik Spółdzielni Pracy Automatyków „Proster” w Gliwicach. W lutym 1988 r. uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. Rok później uczestnik II Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. W latach 1989–1990 wiceprzewodniczący, następnie po Janie Mazurkiewiczu i Andrzeju Gałażewskim przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1990–1998 radny miasta Gliwice oraz wiceprezydent miasta (1990–1991). W okresie 1992–1998 pracownik STU Hestia Insurance, w latach 1999–2001 wiceprezes Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa, w okresie 2002–2006 pracownik STU Ergo Hestia. Radny sejmiku śląskiego II kadencji (2002–2006) oraz wiceprezydent Bytomia (2007–2012). W latach 2012–2016 wiceprezes Funduszu Górnośląskiego SA. Obecnie na emeryturze. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Źródła:

Archiwa

Archiwum IPN w Katowicach, sygn. akt:

AIPN Ka 029/881, t. 1–6

AIPN Ka 048/480

AIPN Ka 0169/773

Netografia

http://www.encysol.pl/wiki/Marian_Maciejczyk [dostęp: 9 kwietnia 2019]