OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 RAFAŁ BUDNIK
on

RAFAŁ BUDNIK

Rafał Budnik, urodził się 11 sierpnia 1965 r. w Pyskowicach. W Gliwicach uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego, w którym złożył egzamin dojrzałości. Kształcił się na zegarmistrza i choć nie pracuje w tym zawodzie, posiada zegarmistrzowski dyplom czeladniczy. W latach 1980–1985 pomagał w prowadzeniu rodzinnego zakładu rzemieślniczego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych, ulotek, znaczków pocztowych, kaset audio i video. Był jednym ze współzałożycieli powstałego w 1984 r. w Gliwicach Komitetu Oporu Społecznego (KOS), następnie redaktorem i współwydawcą dwumiesięcznika KOS „Wokół Nas”, który ukazywał się w Gliwicach od 1985 r. W powstanie i redagowanie pisma zaangażowani byli wraz z nim m.in. Marek Kusto, Stanisław Stobiecki, Marek Kempski, Grzegorz Jędrusiak, Anna Dąbrowska i Renata Juretko. W latach 1986–1987 był zatrudniony w przedsiębiorstwie Polskich Odczynniki Chemiczne POCh w Gliwicach. Angażował się w działalność Akademickiego Związku Sportowego w Gliwicach. Od 1987 r. wyjeżdżał na prace sezonowe do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie dzięki kontaktom z emigracyjnymi działaczami Solidarności Walczącej, pozyskiwał sprzęt i materiały poligraficzne oraz pomoc finansową na prowadzenie niezależnej działalności wydawniczej w kraju. W swoim mieszkaniu w Gliwicach ukrywał Jana Andrzeja Górnego. W latach 1989–2001 był doradcą w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Przygodę z poligrafią kontynuował, już legalnie, po 1989 r., jako współwłaściciel oficyny wydawniczej „Wokół Nas”, w której ukazały się drukiem m.in. powieści i wspomnienia Horsta Bienka, urodzonego w Gliwicach niemieckiego pisarza, poety i publicysty.