OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 O nas

Muzeum w Gliwicach jest instytucją mającą za zadanie dokumentować i popularyzować najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów miasta, również tych najnowszych. Zdając sobie sprawę z ulotności niezapisanych świadectw i powiększających się wraz z upływem czasu sfer osobistej i zbiorowej niepamięci, w czerwcu 2018 r. rozpoczęliśmy, we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja. Naszym celem jest zebranie relacji uczestników szeroko pojętego oporu społecznego, działaczy różnych nurtów i środowisk, ludzi odważnych, zaangażowanych w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanych. Chcemy również zgromadzić i zachować dla przyszłych pokoleń pamiątki, fotografie, wydawnictwa niezależne i dokumenty związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że portal internetowy spełni swą rolę informacyjną i edukacyjną. Projekt ma charakter rozwojowy. Nie chcemy ograniczać się jedynie do ostatniej dekady PRL. Planujemy systematycznie rozbudowywać nasz serwis i uzupełniać go o nowe treści. Na stronie internetowej prezentujemy teksty, nagrania, fotografie, grafiki i dokumentację ikonograficzną pochodzącą ze zbiorów własnych, jak również placówek archiwalnych oraz kolekcji prywatnych, w tym osobiste pamiątki osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Część z biogramów umieszczonych na stronie powstała w ramach realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu Encyklopedia Solidarności, pozostałe zostały opracowane na potrzeby niniejszego portalu. Również i one będą sukcesywnie uzupełniane w ramach prac nad projektem.

Portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945-1990 został przygotowany przez pracowników Muzeum w Gliwicach we współpracy i konsultacji merytorycznej ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz historykami Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Udało nam się w jednym miejscu zgromadzić informacje o wydarzeniach, a przede wszystkim osobach, które nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Mamy nadzieję, że taka forma przyczyni się do upowszechniania wiedzy o przeszłości Gliwic.

Dziękujemy za relacje i udostępnienie materiałów wszystkim osobom prywatnym. Dziękujemy również podmiotom, które udostępniły na rzecz portalu swoje zbiory, zwłaszcza: Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności, Instytutowi Pamięci Narodowej, w tym redakcji „Encyklopedii Solidarności”, oraz Stowarzyszeniu Pokolenie w Katowicach.​