on

WACŁAW MAUBERG

Jeden ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” Biura Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas w Gliwicach. Po zalegalizowaniu działalności został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”. Zatrzymany po wprowadzeniu stanu wojennego, internowany.

Czytaj dalej