OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 WACŁAW MAUBERG
on

WACŁAW MAUBERG

Wacław Mauberg urodził się 25 lipca 1931 r. w Warszawie. W latach 1934–1945 mieszkał w Wojkowicach w Zagłębiu Dąbrowskim. W kwietniu 1945 r. rozpoczął edukację w I Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, którą po przeprowadzce wraz z rodziną do Gliwic kontynuował w ówczesnym Gimnazjum i Liceum Męskim przy ul. Górnych Wałów (później V Liceum Ogólnokształcąca im. Andrzeja Struga w Gliwicach). Maturę uzyskał w 1950 r. i rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. W latach 1954–1956 był asystentem prof. Ludwika Wasilewskiego. W 1956 r. obronił pracę magisterską z elektrochemii. Po zakończeniu studiów, do 1959 r. pracował jako kierownik techniczny w gliwickim oddziale Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych „Inco”. W latach 1960–1962 był adiunktem w Instytucie Farb i Lakierów w Gliwicach. W 1962 r. na trzy lata wyjechał do Francji gdzie prowadził badania i doskonalił się zawodowo w temacie lakierów elektroizolacyjnych i technologii produkcji drutów nawojowych w Compagnie Française Thomson-Houston w Chauny. Po powrocie do Polski zatrudnił się w Biurze Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach gdzie pracował do 1982 r. We wrześniu 1980 r. był jednym ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” Biura Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas w Gliwicach. Po zalegalizowaniu działalności został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”. Zatrzymany po wprowadzeniu stanu wojennego, 15 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia dla Internowanych – kolejno w Zabrzu-Zaborzu, Kokotku, Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach. Zwolniony z internowania 14 lipca 1982 r. Ponieważ uniemożliwiono mu kontynuowanie dotychczasowej pracy naukowej i zawodowej, założył prywatną Wytwórnię Farb „Malwa” w Sośnicowicach. W latach 1989–1990 był wiceprzewodniczącym Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w pierwszych wolnych wyborach samorządowych, 27 maja 1990 r., został z listy tegoż komitetu wybrany radnym gminy Gliwice. W latach 1990–1993 był Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach.