Kostrzewski_rip

18.10.2020 zmarł Władysław Kostrzewski

Z żalem zawiadamiamy, że 18 października 2020 r. zmarł Władysław Kostrzewski. Współtwórca struktur gliwickiej opozycji. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gliwicach. W dniu wprowadzenia stanu wojennego zasłynął z akcji zwiezienia do gliwickiego szpitala karetkami pogotowia działaczy, którzy utworzyli II Garnitur Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Patriota, którego działania wytyczały nad Kłodnicą drogę do wolności. Dziękujemy Władysławowi Kostrzewskiemu za wspomnienia, którymi dzielił się z nami podczas realizacji projektu Gliwicka Opozycja. Cześć jego pamięci.

  Dyrektor i pracownicy Muzeum w Gliwicach 

Msza święta pogrzebowa w intencji Władysława Kostrzewskiego zostanie odprawiona w sobotę, 24 października 2020 r., o godz. 12.00 w kościele pw. św. Antoniego w Gliwicach. Kondukt pogrzebowy wyruszy około godziny 13.00 sprzed bramy głównej Cmentarza Centralnego w Gliwicach.

BIOGRAM WŁADYSŁAWA KOSTRZEWSKIEGO

on

RAFAŁ BUDNIK

Był jednym ze współzałożycieli powstałego w 1984 r. w Gliwicach Komitetu Oporu Społecznego (KOS), następnie redaktorem i współwydawcą dwumiesięcznika KOS „Wokół Nas”, który ukazywał się w Gliwicach od 1985 r.

Czytaj dalej

on

TADEUSZ BURANOWSKI

Działacz NSZZ „Solidarność” w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Zakład nr 2 w Gliwicach, członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, członek KOWzaP i KPN, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej

on

STANISŁAW BURY

Kolporter wydawnictw bezdebitowych przed 1980 r., działacz NSZZ „Solidarność”, zastępca przewodniczącego Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, od 1983 r. na emigracji.

Czytaj dalej

Buzek

JERZY BUZEK

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Inżynierii Chemicznej Państwowej Akademii Nauk. Organizator i redaktor podziemnego „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”. W latach 1997–2001 premier rządu RP.

Czytaj dalej

Choina

BOGUSŁAW CHOINA

Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego redaktor pierwszego numeru „Biuletynu II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ «Solidarność» Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Czytaj dalej

on

MAREK CIELIŃSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, współorganizator i działacz podziemnych struktur związku na terenie miasta, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej

Drzazgowski

TADEUSZ DRZAZGOWSKI

Współtwórca II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Założyciel kilku podziemnych drukarni, szkoleniowiec kilkunastu zespołów drukarskich, głównie dla Solidarności Walczącej na Górnym Śląsku i we Wrocławiu.

Czytaj dalej

ona

ANNA DUBIŃSKA-SZCZERBIŃSKA

W 1980 r. zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Była członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy organizowanych przez o. Siemińskiego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

Czytaj dalej

Gabryś

MAREK GABRYŚ

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Biprohucie”. Współorganizator Mszy za Ojczyznę przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Kolporter i autor artykułów ukazujących się na łamach prasy podziemnej.

Czytaj dalej

Gałażewski

ANDRZEJ GAŁAŻEWSKI

członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w „Biprokwasie”. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował pomoc dla osób internowanych. Współorganizator druku i kolportażu prasy podziemnej, m.in. „RIS” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Czytaj dalej

Gosiewski_foto

KRZYSZTOF GOSIEWSKI

Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, członek władz krajowych Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, działacz podziemnych struktur związku, członek redakcji „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS”

Czytaj dalej

Hlubek_foto_IPN

KS. HERBERT HLUBEK

Duchowny rzymskokatolicki, wieloletni duszpasterz akademicki i rekolekcjonista, od 1976 r. związany z Gliwicami, organizator Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach, opiekun gliwickiego Klubu Inteligencji Katolickiej, niekwestionowany autorytet dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Czytaj dalej

ona

JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ

Joanna Januszewska-Jurkiewicz, po sierpniu 1980 r. współtworzyła na terenie Gliwic niezależne struktury harcerskie, członek Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj dalej

on

WACŁAW MAUBERG

Jeden ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” Biura Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas w Gliwicach. Po zalegalizowaniu działalności został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”. Zatrzymany po wprowadzeniu stanu wojennego, internowany.

Czytaj dalej

on

MAREK KEMPSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica”. Wiceprzewodniczący (1992) i przewodniczący (1992–1997) Zarządzu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1997–2000 kolejno wojewoda katowicki i śląski.

Czytaj dalej

Jurkiewicz_Jan_1136_1

JAN JURKIEWICZ

Jan Jurkiewicz, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim i opozycji demokratycznej, organizator strajków studenckich, internowany w stanie wojennym, redaktor podziemnego pisma „Wyzwolenie”.

Czytaj dalej

ona

MAGDALENA KNOLL

Sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej, działaczka NSZZ „Solidarność”, internowana w stanie wojennym, współpracowniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach oraz Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej

Lu_257_119940_13

EWA KIPTA

Ewa Kipta, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, organizatorka niezależnych struktur studenckich na Politechnice Śląskiej, działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NZSS „Solidarność”, internowana w stanie wojennym.

Czytaj dalej

on

KS. KONRAD KOŁODZIEJ

Ksiądz Konrad Kołodziej, duchowny rzymskokatolicki, w latach 1978–2010 proboszcz parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach. W swojej pracy duszpasterskiej wspierał działalność antykomunistycznej opozycji. W latach osiemdziesiątych regularnie odprawiał Msze św. i nabożeństwa w intencji ojczyzny. Był współorganizatorem Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach.

Czytaj dalej

Kostrzewski

WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI

Członek i przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gliwicach. W dniu wprowadzenia stanu wojennego zwoził do szpitala działaczy (karetkami pogotowia), którzy utworzyli II Garnitur Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej

Łoik

JERZY ŁOIK

Współtwórca Regionalnej Komisji Konsultacyjnej Solidarności przekształconej w RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wydawał i kolportował „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS” oraz dwumiesięcznik „Jesteśmy”.

Czytaj dalej

Pańczyk

ZBIGNIEW PAŃCZYK

Pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach. Kolporter pism podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, organizator zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. W 1989 r. wybrany na prezydenta Gliwic jako kandydat Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej

on

KS. PAWEŁ PYRCHAŁA

Paweł Pyrchała, ksiądz katolicki, po wprowadzeniu stanu wojennego kapelan internowanych w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, organizował pomoc charytatywną dla mieszkańców Zabrza, Bytomia i Gliwic, współorganizator Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach w 1984 i 1985 roku.

Pyrchała Paweł urodził się 12 sierpnia 1932 roku w Dortmundzie w rodzinie górniczej. Jego ojciec Dominik przyjechał do Zagłębia Ruhry za pracą, matka Anna pochodziła z Westfalii. Kiedy w 1943 roku coraz częstsze naloty alianckie na Dortmund zagrażały życiu mieszkańców, rodzice wysłali go do rodziny w Skrzyszowie na Górnym Śląsku. W 1952 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1957 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1957 roku. W latach 1957–1963 był wikariuszem i kapelanem szpitalnym w parafii św. Barbary w Bytomiu. W 1963 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii Ducha Świętego w Zabrzu, którą to funkcję formalnie sprawował dopiero od 1971 roku, gdyż wcześniej władze nie wydały zgody na objęcie przez niego probostwa. Od marca 1976 do sierpnia 2005 roku był proboszczem parafii św. Józefa w Zabrzu. Po wprowadzeniu stanu wojennego był organizatorem ośrodka pomocy charytatywnej dla mieszkańców Zabrza, Bytomia, Gliwic i okolic oraz oddziału Komitetu Pomocy Internowanym, Uwięzionym i ich Rodzinom przy parafii św. Józefa. Sprawował opiekę duszpasterską w ośrodku odosobnienia dla internowanych w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywali m.in. internowani z Gliwic. Pośredniczył w korespondencji osadzonych w ośrodku ze światem zewnętrznym oraz przekazywał informacje na ich temat do Kurii Diecezjalnej w Opolu i do Episkopatu. W roku 1984 i 1985 był współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach. W diecezji opolskiej w latach 1976-1992 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży żeńskiej i dziekanem rejonowym rejonu gliwickiego, kierował także diecezjalnym referatem duszpasterskim. W 1992 roku został dyrektorem wydziału duszpasterskiego nowo utworzonej diecezji gliwickiej. W 1983 roku otrzymał tytuł prałata, a w 1993 roku godność infułata. W sierpniu 2005 roku przeszedł na emeryturę. Jest autorem, współautorem i redaktorem książek poświęconych dziejom Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, przede wszystkim kapłanom, którzy pozostali wierni Chrystusowi w konfrontacji z totalitarnymi systemami: pogańskim nazizmem i ateistycznym komunizmem. Mieszka w Zabrzu.

Ka_182_EAGL_010721_0005 popr

JADWIGA RUDNICKA

Działaczka Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym. Współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i Dni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Członek Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej

Steinhoff_1989

JANUSZ STEINHOFF

Inżynier-górnik i polityk, organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizacji i prowadzeniu sieci kolportażu prasy podziemnej i wydawnictw bezdebitowych na terenie Gliwic. Współpracownik podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej