OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
on
Osoby

MAREK KEMPSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica”. Wiceprzewodniczący (1992) i przewodniczący (1992–1997) Zarządzu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1997–2000 kolejno wojewoda katowicki i śląski.

Czytaj dalej
ona
Osoby

MAGDALENA KNOLL

Sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej, działaczka NSZZ „Solidarność”, internowana w stanie wojennym, współpracowniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach oraz Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej
Lu_257_119940_13
Osoby

EWA KIPTA

Ewa Kipta, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, organizatorka niezależnych struktur studenckich na Politechnice Śląskiej, działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NZSS „Solidarność”, internowana w stanie wojennym.

Czytaj dalej
on
Osoby

KS. KONRAD KOŁODZIEJ

Ksiądz Konrad Kołodziej, duchowny rzymskokatolicki, w latach 1978–2010 proboszcz parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach. W swojej pracy duszpasterskiej wspierał działalność antykomunistycznej opozycji. W latach osiemdziesiątych regularnie odprawiał Msze św. i nabożeństwa w intencji ojczyzny. Był współorganizatorem Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach.

Czytaj dalej
Kostrzewski
Opozycja

WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI

Członek i przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gliwicach. W dniu wprowadzenia stanu wojennego zwoził do szpitala działaczy (karetkami pogotowia), którzy utworzyli II Garnitur Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej
Ka_00_38_1831_t1_0001 popr
Opozycja

RYSZARD KOŚCIESZA-KUSZŁEYKO

Członek NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym inicjator akcji charytatywnej na rzecz pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. Wspomagał opozycjonistów swoim doświadczeniem oraz podpisywał swoim nazwiskiem oficjalne petycje i protesty.

Czytaj dalej
on
Opozycja

PIOTR KOWRYGO

Członek, a następnie kierownik II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych. Redaktor pisma „Manifestacja Gliwicka”.

Czytaj dalej
Kozłowska
Opozycja

BARBARA KOZŁOWSKA

Założycielka Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej. Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego NZS. Uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli Tymczasowych Komitetów Założycielskich NZS w Warszawie.

Czytaj dalej
Marian Krzaklewski_cz_b
Opozycja

MARIAN KRZAKLEWSKI

Współpracownik pism podziemnych. Przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Społecznym Komitecie Nauki. Uczestnik II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Czytaj dalej