OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
Kostrzewski
Opozycja

WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI

Członek i przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gliwicach. W dniu wprowadzenia stanu wojennego zwoził do szpitala działaczy (karetkami pogotowia), którzy utworzyli II Garnitur Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej
Ka_00_38_1831_t1_0001 popr
Opozycja

RYSZARD KOŚCIESZA-KUSZŁEYKO

Członek NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym inicjator akcji charytatywnej na rzecz pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. Wspomagał opozycjonistów swoim doświadczeniem oraz podpisywał swoim nazwiskiem oficjalne petycje i protesty.

Czytaj dalej
on
Opozycja

PIOTR KOWRYGO

Członek, a następnie kierownik II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych. Redaktor pisma „Manifestacja Gliwicka”.

Czytaj dalej
Kozłowska
Opozycja

BARBARA KOZŁOWSKA

Założycielka Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej. Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego NZS. Uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli Tymczasowych Komitetów Założycielskich NZS w Warszawie.

Czytaj dalej
Marian Krzaklewski_cz_b
Opozycja

MARIAN KRZAKLEWSKI

Współpracownik pism podziemnych. Przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Społecznym Komitecie Nauki. Uczestnik II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Czytaj dalej