ona

MAGDALENA KNOLL

Sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej, działaczka NSZZ „Solidarność”, internowana w stanie wojennym, współpracowniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach oraz Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej