OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 BARBARA KOZŁOWSKA
Kozłowska

BARBARA KOZŁOWSKA

Urodziła się 3 lipca 1956 r. w Gliwicach, w rodzinie Tadeusza i Heleny z d. Atlińskiej. Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach (1975). W latach nauki szkolnej członkini Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego, Ligi Obrony Kraju. W 1975 r. została przyjęta na pierwszy rok Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Dyplom obroniła w 1992 r. W latach 1978–1980 nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach. W latach 1976–1980 kolporterka pojedynczych egzemplarzy niezależnego pisma Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samoobrony Społecznej KOR „Robotnik”. W tym czasie utrzymywała również kontakt z Adamem Michnikiem i Jackiem Kuroniem. W sierpniu 1980 r. jako pracownik uczestniczyła w strajku w Hucie 1 Maja w Gliwicach.

Telegram do Barbary Kozłowskiej od Krajowej Komisji Koordynacyjnej z decyzją o reakcji na aresztowanie w Czechosłowacji opozycjonistki Lindy Čečkovej, własność B. Kozłowskiej

Od września 1980 r. założycielka (m.in. z Ewą Kiptą) Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego NZS. Uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli Tymczasowych Komitetów Założycielskich NZS w Warszawie. Do marca 1981 r. prezes Zarządu NZS Politechniki Śląskiej, od kwietnia 1981 r. członek Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. W lipcu 1981 r. wyjechała do RFN na zaproszenie niemieckich organizacji studenckich.

Strajk na Politechnice Śląskiej 12 listopada 1981 r., przemawia Barbara Kozłowska. W strajku wzięło udział około ośmiuset studentów Politechniki Śląskiej, którzy chcieli zamanifestować poparcie dla strajkujących w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Radomiu, zbiory Stowarzyszenia Pokolenie z Katowic

Brała udział w strajku na Politechnice Śląskiej w okresie od 18 listopada do 13 grudnia 1981 r., kiedy została zatrzymana przez milicję w ramach akcji „Jodła”. Przetrzymywana w areszcie śledczym w Sosnowcu. 24 stycznia 1982 r. przeniesiona do ośrodka odosobnienia w Darłówku, a następnie 9 kwietnia 1982 r. do ośrodka odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. Karana dyscyplinarnie w trakcie internowania za śpiewanie pieśni patriotycznych oraz piosenek wyśmiewających władze PRL, a także za nieobecność na apelach oraz kontaktowanie się z osobami spoza ośrodka bez zgody władz więziennych. 1 sierpnia 1982 r. zwolniona z internowania dzięki staraniom Ligi Kobiet Polskich.

Legitymacja wydana przez Solidarność Więzioną w Darłówku,
własność B. Kozłowskiej

W latach 1982–1989 kolporterka książek (łącznie kilkuset tytułów). Współzałożycielka i działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Organizatorka zbiórki pieniędzy na wakacje dla dzieci oraz dla rodzin osób represjonowanych, w kontakcie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Organizatorka pomocy medycznej dla osób cierpiących na nietypowe choroby. W latach 1985–1989 działaczka Ruchu Wolność i Pokój oraz asystentka projektanta w gliwickim Miastoprojekcie. Od 23 stycznia 1986 r. rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Akacja”. W latach 1989–1992 prezes zarządu firmy ABC Sp. z o.o. Od 1992 do 2001 r. właścicielka pracowni konserwatorskiej Akant. W latach 2005–2008 kierownik działu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz koordynatorka i działaczka licznych organizacji pozarządowych. Obecnie doradca w departamencie administracji, od 2014 r. koordynator umowy i zastępca kierownika, a od lutego 2016 r. kierownik projektu Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Źródła:

Archiwa

Archiwum IPN w Katowicach, sygn. akt:

AIPN Ka 030/222 (479/IV)

AIPN Ka 36/24 (4/82)

AIPN Ka 043/1281 (40437/II)

AIPN Ka 182/54699 (EAGL 54699)

Archiwum IPN w Poznaniu, sygn. akt:

AIPN Po 161/1

Netografia

http://www.encysol.pl/wiki/Barbara_Koz%C5%82owska [dostęp: 5 kwietnia 2019]

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/43331 [dostęp: 5 kwietnia 2019]