OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 MAREK KEMPSKI
on

MAREK KEMPSKI

Marek Kempski urodził się 13 marca 1960 r. w Gliwicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 28 w Gliwicach. W 1979 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Mechaniczną w Gliwicach, a w 1982 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących przy Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach i kontynuował naukę w Pomaturalnym Studium Górniczym w Zabrzu, które ukończył w 1985 r. Edukację zakończył już w wolnej Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował politologię. Do NSZZ „Solidarność” wstąpił w 1980 r., będąc wówczas pracownikiem Gliwickiej Fabryce Konstrukcji Stalowych. Powołany do wojska, w 1981 r. został zwolniony ze służby ze względu na zły stan zdrowia. Po powrocie do cywila zatrudnił się w Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica”, gdzie pracował do 1989 r. W 1981 r. został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną. W 1982 r. został współpracownikiem zespołu wydającego „Manifestację Gliwicką”, a od 1985 r. był współredaktorem i kolporterem pisma „Wokół Nas”. Był współpracownikiem, działającej w podziemiu, Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W lutym 1989 r. uczestniczył w drugim Walnym Zgromadzeniu Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. W 1989 r. został wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica”. Jeszcze w tym samym roku został oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, gdzie kolejno był członkiem (1990), członkiem Prezydium odpowiedzialny za politykę informacyjną i kolportaż (1990–1992), wiceprzewodniczącym (1992) i przewodniczącym (1992–1997). W 1997 r. został powołany przez premiera rządu RP Jerzego Buzka na stanowisko wojewody katowickiego. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa śląskiego w 1999 r. objął stanowisko wojewody śląskiego, które sprawował do 2000 roku. W następnych latach wycofał się z polityki. Zasiadał w spółkach prawa handlowego, prowadził własną działalność gospodarczą oraz publikował felietony w lokalnej prasie i prowadził telewizyjne programy publicystyczne. W 2012 r. prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 r. prezydent RP Andrzej Duda przyznał mu Krzyż Wolności i Solidarności.