OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
Maciejczyk
Opozycja

MARIAN MACIEJCZYK

Współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Kolporter ulotek i prasy podziemnej. Uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy oraz Ustroniu-Polanie.

Czytaj dalej
May
Opozycja

ANDRZEJ MAY-MAJEWSKI

Uczestnik protestów studenckich w marcu 1968 r. Członek II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Członek kolegium redakcyjnego „Manifestacji Gliwickiej”.

Czytaj dalej
Mazurkiewicz Jan
Opozycja

JAN MAZURKIEWICZ

Organizator spotkań w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. ekologii. Pierwszy przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej