OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
ona
Osoby

ANNA DUBIŃSKA-SZCZERBIŃSKA

W 1980 r. zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Była członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy organizowanych przez o. Siemińskiego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

Czytaj dalej
Siemaszko
Opozycja

ZBIGNIEW SIEMASZKO

Członek Konfederacji Polski Niepodległej oraz Solidarności Walczącej. Twórca ołtarzy patriotycznych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Dwukrotnie internowany.

Czytaj dalej
Steinhoff_1989
Osoby

JANUSZ STEINHOFF

Inżynier-górnik i polityk, organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizacji i prowadzeniu sieci kolportażu prasy podziemnej i wydawnictw bezdebitowych na terenie Gliwic. Współpracownik podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej