ona

ANNA DUBIŃSKA-SZCZERBIŃSKA

W 1980 r. zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Była członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy organizowanych przez o. Siemińskiego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

Czytaj dalej

ona

JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ

Joanna Januszewska-Jurkiewicz, po sierpniu 1980 r. współtworzyła na terenie Gliwic niezależne struktury harcerskie, członek Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj dalej