OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 ANNA DUBIŃSKA-SZCZERBIŃSKA
ona

ANNA DUBIŃSKA-SZCZERBIŃSKA

Anna Dubińska-Szczerbińska, urodziła się 30 stycznia 1948 r. w Leśnej na Dolnym Śląsku. W dzieciństwie przeprowadziła się do Gliwic, gdzie ukończyła szkołę podstawową i średnią.  W 1966 r. złożyła egzamin maturalny. Studiowała fizykę w katowickiej filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła już na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest również absolwentką podyplomowych studiów informatycznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  Jeszcze w czasie studiów rozpoczęła pracę w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg”. Od 1978 r. zatrudniona w Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej. W 1980 r. zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. Była członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej. W 1981 r. brała udział w Walnych Zebraniach Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz była współorganizatorką Ogólnopolskiego Zjazdu Przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Szkół Wyższych. Angażowała się również w działania Komisji Miejskiej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w akcję pomocy rodzinom osób internowanych, aresztowanych i zwolnionych z pracy. Brała udział w nielegalnej działalności poligraficznej, m.in. przygotowując matryce do druku pisma „Manifestacja Gliwicka”, które drukowano m.in. w jej mieszkaniu. Kolportowała prasy i literaturę niezależną. Uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy organizowanych przez o. Siemińskiego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.