OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
Pańczyk
Opozycja

ZBIGNIEW PAŃCZYK

Pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach. Kolporter pism podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, organizator zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. W 1989 r. wybrany na prezydenta Gliwic jako kandydat Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Czytaj dalej
Panczyszyn
Opozycja

ANDRZEJ PAŃCZYSZYN

W „Solidarności” od 1980 r. Delegat na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. W latach 1981–1983 r. współpracował z „Solidarnością” nauczycielską. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach. Autor tekstów pisma „Opornik”.

Czytaj dalej
Pasiecznik
Osoby

JÓZEF PASIECZNIK

Jeden z organizatorów i działaczy NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB, internowany w stanie wojennym, współpracownik gliwickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Czytaj dalej
on
Osoby

KS. PAWEŁ PYRCHAŁA

Paweł Pyrchała, ksiądz katolicki, po wprowadzeniu stanu wojennego kapelan internowanych w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, organizował pomoc charytatywną dla mieszkańców Zabrza, Bytomia i Gliwic...

Czytaj dalej