OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
Bełz_Tadeusz
Osoby

TADEUSZ BEŁZ

Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych, członek Polskiej Partii Demokratycznej, działacz „Solidarności Walczącej”.

Czytaj dalej
on
Osoby

RAFAŁ BUDNIK

Był jednym ze współzałożycieli powstałego w 1984 r. w Gliwicach Komitetu Oporu Społecznego (KOS), następnie redaktorem i współwydawcą dwumiesięcznika KOS „Wokół Nas”, który ukazywał się w Gliwicach od 1985 r.

Czytaj dalej
on
Osoby

TADEUSZ BURANOWSKI

Działacz NSZZ „Solidarność” w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Zakład nr 2 w Gliwicach, członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, członek KOWzaP i KPN, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej
on
Osoby

STANISŁAW BURY

Kolporter wydawnictw bezdebitowych przed 1980 r., działacz NSZZ „Solidarność”, zastępca przewodniczącego Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, od 1983 r. na emigracji.

Czytaj dalej
Buzek
Opozycja

JERZY BUZEK

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Inżynierii Chemicznej Państwowej Akademii Nauk. Organizator i redaktor podziemnego „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”. W latach 1997–2001 premier rządu RP.

Czytaj dalej