on

RAFAŁ BUDNIK

Był jednym ze współzałożycieli powstałego w 1984 r. w Gliwicach Komitetu Oporu Społecznego (KOS), następnie redaktorem i współwydawcą dwumiesięcznika KOS „Wokół Nas”, który ukazywał się w Gliwicach od 1985 r.

Czytaj dalej