Steinhoff_1989

JANUSZ STEINHOFF

Inżynier-górnik i polityk, organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizacji i prowadzeniu sieci kolportażu prasy podziemnej i wydawnictw bezdebitowych na terenie Gliwic. Współpracownik podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Czytaj dalej