OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Osoby
Choina
Opozycja

BOGUSŁAW CHOINA

Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego redaktor pierwszego numeru „Biuletynu II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ «Solidarność» Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Czytaj dalej
on
Osoby

MAREK CIELIŃSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, współorganizator i działacz podziemnych struktur związku na terenie miasta, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej