on

MAREK CIELIŃSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, współorganizator i działacz podziemnych struktur związku na terenie miasta, internowany w stanie wojennym.

Czytaj dalej