OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 ANDRZEJ PAŃCZYSZYN
Panczyszyn

ANDRZEJ PAŃCZYSZYN

Urodził się 27 sierpnia 1946 r. w Bochni. W 1973 r. ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny – kierunek filologia polska. W marcu 1968 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w demonstracji studenckiej w Krakowie. W tym samym roku, 27 kwietnia, został aresztowany w związku z przygotowaniem i kolportażem ulotek z okazji 1 Maja – osadzony w areszcie śledczym, skazany następnie na osiem miesięcy więzienia i wysoką grzywnę. W latach 1973–1984 był nauczycielem w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach, gdzie od stycznia do września 1980 r. należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego i pełnił funkcję przewodniczącego tamtejszego ogniska. Od września 1980 r. należał do „Solidarności”, był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania w Gliwicach. W lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. W 1981 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego. Od 3 grudnia 1981 r. do 1983 r. współpracował z nauczycielską „Solidarnością”. W latach 1983–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Autor tekstów pisma „Opornik”. Kolporter pism podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania. W latach 1984–1989 podjął pracę w Zakładzie Prac Wysokościowych w Tychach, a w roku 1989 w Zespole Szkół Chemiczno-Mechanicznych w Gliwicach. Od 1990 do 1991 r. naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W okresie 1991–1994 ponownie związany z Zespołem Szkół Chemiczno-Mechanicznych jako jego wicedyrektor. W latach 1994–1998 i 2002–2006 sprawował mandat radnego Gliwice, wchodząc w skład zarządu miasta. Od 1998 do 2002 r. wiceprezydent Gliwic. Od 2002 r. nauczyciel w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. W latach 1987–1996 Członek Podkomisji Kultury i Historii Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Na podstawie:

Andrzej Jarczewski

http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Pa%C5%84czyszyn [dostęp: 30.05.2019]