OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 JAN MAZURKIEWICZ
Mazurkiewicz Jan

JAN MAZURKIEWICZ

Urodził się 20 marca 1954 r. w Gliwicach w rodzinie Tomasza i Teresy z d. Wolnik. Ukończył liceum ogólnokształcące dla pracujących w Gliwicach. W latach 1969–1977 pracownik Zakładu Remontowego Maszyn Elektrycznych na stanowisku mechanika. Od 1977 do 1985 r. związany z Zakładem Kombinatu Urządzeń Mechanicznych (ZKUM) „Bumar-Łabędy” w Gliwicach. W latach 1980–1981 przewodniczący Solidarności na Wydziale Galwanicznym ZKUM „Bumar-Łabędy” i wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej na tym wydziale. Był w tamtym okresie autorem wielu artykułów o treści antykomunistycznej, drukowanych w biuletynach „Nowy Metalowiec” i „Bis Solidarność” wydawanych przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, ZKUM „Bumar-Łabędy”.

„Nowy Metalowiec”, 1981 r.

Brał udział w pracy konspiracyjnej NSZZ „Solidarność” w Zabrzu, wydając i rozprowadzając pismo „Bibuła”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, m.in. z powodu niesienia pomocy rodzinom osób internowanych. W latach 1983–1989 wspólnie z Barbarą Kozłowską organizator cotygodniowych spotkań czwartkowych w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Na spotkania sprowadzał prelegentów m.in. z Wrocławia, Krakowa, Poznania i Warszawy i zapewniał im nocleg. Współorganizator wraz z ojcem Janem Siemińskim oraz księdzem Herbertem Hlubkiem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach. Trzykrotnie zwalniany z pracy za prowadzenie działalności opozycyjnej. W latach 1985–1989 zatrudniony w Zakładzie Robót Górniczych w Gliwicach. Od 1987 r. działacz Śląskiego Klubu Ekologicznego. W 1988 r. wraz z członkami Ruchu Wolność i Pokój organizator Międzynarodowego Seminarium Ekologicznego „Solidarni Wobec Zagrożenia”. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. ekologii. Pierwszy przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Za swoją działalność dwukrotnie wyróżniony nagrodą Fundacji Polcul. W 2009 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną. W 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności. Po 1989 r. dziennikarz, redaktor naczelny „Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego «Echo»”, zastępca redaktora naczelnego miejskiego tygodnika „Twoje Tychy”.

Źródła:

Archiwa

Archiwum IPN w Katowicach, sygn. akt:

AIPN Ka 048/385

AIPN Ka 048/504

Publikacje

Okrągły stół: kto jest kim: „Solidarność” – opozycja: biogramy, wypowiedzi, red. Wojciech Adamiecki, Warszawa 1989