Lu_257_119940_13

EWA KIPTA

Ewa Kipta, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, organizatorka niezależnych struktur studenckich na Politechnice Śląskiej, działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NZSS „Solidarność”, internowana w stanie wojennym.

Czytaj dalej