OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 KS. KONRAD KOŁODZIEJ
on

KS. KONRAD KOŁODZIEJ

Ksiądz Konrad Kołodziej, duchowny rzymskokatolicki, w latach 1978–2010 proboszcz parafii Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach. W swojej pracy duszpasterskiej wspierał działalność antykomunistycznej opozycji. W latach osiemdziesiątych regularnie odprawiał msze św. i nabożeństwa w intencji ojczyzny. Był współorganizatorem Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach.

Konrad Kołodziej urodził się 18 listopada 1938 r. w Staniszczach Wielkich (wówczas Groß Stanisch), wsi położonej pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Dobrodzieniem.  W 1961 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie. Wyświęcony na kapłana 25 czerwca 1961 r., we wrześniu tego samego roku został mianowany wikariuszem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Od 1973 r. był proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie koło Opola. Cztery lata później wrócił do parafii Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach, której został proboszczem w 1978 r. Był organizatorem lub współorganizatorem szeregu wydarzeń religijnych w mieście, w tym słynnej mszy polowej 3 maja 1981 r. na Placu Krakowskim, podczas której kazanie wygłosił o. Jan Siemiński. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” wspierał działania różnych struktur związku. W październiku 1981 r. poświęcił sztandary Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Kombinatu Budowlanego w Gliwicach i NSZZ „Solidarność” Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 2 w Gliwicach. Po prowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin osób aresztowanych i internowanych. Odprawiał msze św. w intencji ojczyzny, każdego roku szczególnie uroczyste 3 maja i 11 listopada oraz w kolejne rocznice popisania porozumień sierpniowych (31 sierpnia) i pacyfikacji strajku na kopalni „Wujek” (16 grudnia). W głoszonych kazaniach nawoływał do poszanowania przez rządzących praw człowieka, przede wszystkim wolności religijnej i prawa do zrzeszania się. Odprawiał nabożeństwa w intencji osób zamordowanych i prześladowanych przez władze komunistyczne. Udostępniał salki katechetyczne dla prowadzenia spotkań i prelekcji na tematy objęte zapisem cenzorskim. Wraz z ks. Hubertem Hlubkiem i o. Janem Siemińskim był jednym z inicjatorów i współorganizatorów Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych w Gliwicach od 1984 r., do udziału w których zapraszano artystów, literatów i uczonych prezentujących dzieła i tematy nieobecne w tzw. oficjalnym obiegu. Zainicjował i wspierał budowę nowych, gliwickich świątyń – pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Trynku i pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na Sikorniku. Rządzący miastem w latach osiemdziesiątych XX wieku bezskutecznie próbowali wpłynąć na władze kościelne, by usunięto go z probostwa i z miasta. Kiedy 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II erygował diecezję gliwicką, parafialny kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła został podniesiony do godności kościoła katedralnego, a ks. Kołodziej został pierwszym proboszczem gliwickiej katedry. W 2008 r. papież Benedykt XVI mianował go infułatem (protonotariuszem apostolskim). Od 2010 r. na emeryturze.