OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 MARIAN KRZAKLEWSKI
Marian Krzaklewski_cz_b

MARIAN KRZAKLEWSKI

Urodził się 23 sierpnia 1950 r. w Kolbuszowej k. Rzeszowa, w rodzinie Stanisława i Joanny z d. Owoc. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej (1975), w 1986 r. obronił doktorat w zakresie komputeryzacji procesów metalurgicznych. W latach 1976–1984 zatrudniony w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN (ZSAK PAN) w Gliwicach, od 1985 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Filii w Katowicach. Od września 1980 r. w Solidarności; wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w ZSAK PAN w Gliwicach. W 1980 r. współzałożyciel Krajowej Komisji Porozumiewawczej PAN, wiceprzewodniczący w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Po 13 grudnia 1981 r. współpracownik pism podziemnych „Manifestacja Gliwicka”, „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. W latach 1983–1986 współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od 1986 r. członek zaplecza merytorycznego RKW odpowiedzialny za kolportaż. W latach 1984–1989 rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania „Specjalista” oraz Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Automatyk”. 16 czerwca 1984 r. zatrzymany w Zabrzu w trakcie akcji nawołującej do bojkotu wyborów do rad narodowych. Aresztowany, przetrzymywany w areszcie śledczym w Katowicach, 22 lipca 1984 r. zwolniony na mocy amnestii. Od 1987 r. przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Społecznym Komitecie Nauki. W latach 1988–1989 prowadził regularne szkolenia dla członków Tymczasowych Komisji Zakładowej z Jastrzębia-Zdroju i okolic w zakresie prowadzenia działalności związkowej, współpracownik pisma „Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury NSZZ «Solidarność» RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego «Ość»”. W 1988 r. odpowiedzialny za drukarnię RKW. W lutym 1988 r. uczestnik Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; w lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, wiceprzewodniczący RKW oraz przedstawiciel Regionu do Krajowej Komisji Wykonawczej. Od 1989 r. adiunkt na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 1989–1990 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego i sekretarz Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1990 r. delegat na kolejne Walne Zgromadzenia Delegatów i Krajowe Zgromadzenia Delegatów (KZD), członek Prezydium Komisji Krajowej odpowiedzialny za współpracę z sekcjami branżowymi, od lutego 1991 r. (III KZD) do września 2002 r. przewodniczący, a następnie członek KK. W latach 1993–1997 przewodniczący Społecznej Komisji Konstytucyjnej przygotowującej Obywatelski Projekt Konstytucji RP przedłożony przez Solidarność. W 1996 r. deportowany z Białorusi po spotkaniu z członkami Białoruskich Wolnych Związków Zawodowych w Mińsku. Od 1996 r. prezes Stowarzyszenia Solidarni ze Stocznią Gdańską. W okresie 1996–2000 przewodniczący Rady Krajowej Akcji Wyborczej Solidarność, w latach 1997–1998 przewodniczący Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność (od 1998 r. honorowy przewodniczący). W okresie 1997–2001 poseł RP, przewodniczący Klubu Parlamentarnego AWS. W latach 1998–2002 wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W okresie 1999–2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W 2000 r. kandydat na prezydenta RP (uzyskał trzeci wynik: 15,57%).

Na podstawie

Weronika Silczak

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010, s.230.