Janowicz_fot_IPN

WITOLD JANOWICZ

Witold Janowicz, ur. 17 kwietnia 1964 r. w Gliwicach. W 1980 r., będąc wówczas szesnastoletnim uczniem Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, brał udział w akcji zrzucenia czerwonej gwiazdy ze szczytu pomnika Armii Czerwonej w Kędzierzynie-Koźlu. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w rozpowszechnianiu na terenie Gliwic ulotek oraz „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ »Solidarność«”. Zatrzymany 18 grudnia 1981 r. został pobity przez funkcjonariuszy milicji podczas przesłuchania na Komisariacie MO nr 1 przy ul. Kościelnej, a następnie tymczasowo aresztowany, od 20 grudnia  osadzony w Areszcie Śledczym w Gliwicach, gdzie przebywał do wydania wyroku. Śledztwo wszczęła w trybie doraźnym Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach. Zamknięto je 24 grudnia 1981 r. i skierowano akt oskarżenia do sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Decyzją tegoż sądu sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach, który na sesji wyjazdowej w Gliwicach 11 stycznia 1982 r. uznał Witolda Janowicza winnym zarzucanych czynów i skazał go na rok pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo wykonanie kary na trzy lata, przydzielając mu jednocześnie nadzór kuratorski. Sąd wyznaczył równocześnie karę grzywny. Został dyscyplinarnie usunięty z Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Naukę kontynuował Technikum Samochodowym w Gliwicach. W czerwcu 1982 r. wygrał proces przeciwko milicjantom, którzy pobili go w trakcie przesłuchania. Po mszy za ojczyznę w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 31 sierpnia 1982 r. został ponownie zatrzymany  i osadzony w Areszcie Śledczym w Gliwicach. Zarzucano mu aktywny udział w demonstracji, która spod kościoła ruszyła w stronę Rynku i pomnika Adama Mickiewicza, oraz rzekomą napaść na funkcjonariusza milicji. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z 30 listopada 1982 r. decyzję o tymczasowym aresztowaniu zamieniono na dozór milicyjny. Tydzień później Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że nie doszło do kontynuacji wcześniejszego przestępstwa i odstąpił od odwieszenia wyroku ze stycznia 1982 r., który ostatecznie został umorzony na mocy amnestii w lipcu 1983. W trakcie egzaminów maturalnych w maju 1985 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w Jednostce Kolejowo-Drogowej w Tarnowskich Górach. Maturę zdał dopiero w 1986 r., w trakcie urlopu z wojska. W połowie 1986 r. ze względu na zły stan zdrowia został skierowany do odbycia zastępczej służby wojskowej w zakładach „Wiromet” w Mikołowie. W latach 1987–1988 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 20 w Gliwicach. Od 1989 r. prywatny przedsiębiorca. Od 2004 r. członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Jest redaktorem strony internetowej www.polityczni.sgl.pl. W 2006 r. uzyskał stopień licencjata Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, a dwa lata później magistra Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Marketingu i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2010 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 r. Krzyżem Wolności i Solidarności.