Gosiewski_foto

KRZYSZTOF GOSIEWSKI

Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, członek władz krajowych Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, działacz podziemnych struktur związku, członek redakcji „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS”

Czytaj dalej