OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 JERZY ŁOIK
Łoik

JERZY ŁOIK

Urodził się 14 czerwca 1934 r. w Drohobyczu w ówczesnym województwie lwowskim, w rodzinie Ludwika i Emilii z d. Sękiewicz. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. W latach 1958–1986 zatrudniony w Biurze Projektów „Prosynchem” w Gliwicach. W zakładzie pracował jako kierownik zespołu Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicznej. We wrześniu 1980 r. zapisał się do Solidarności, z którą był związany do 1994 r. W 1981 r. członek komisji przygotowującej wybory do władz NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w komisji przygotowującej propozycje NSZZ „Solidarność” dotyczące wyborów do Rad Narodowych. Po 13 grudnia 1981 r. współtwórca Regionalnej Komisji Konsultacyjnej Solidarności przekształconej w RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Brał udział w spotkaniach tych działaczy Solidarności, którzy nie zostali internowani (m.in. z Marianem Maciejczykiem), organizował grupy oporu w zakładach pracy. Odpowiedzialny za wydawanie i kolportaż „Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej RIS” oraz dwumiesięcznika „Jesteśmy”.

We wspomnianych wydawnictwach redagował analizy, oświadczenia i odezwy Regionalnej Komisji Wykonawczej. Uczestniczył w przerzucie powielacza elektrycznego z Gdyni do Porąbki (koło Żywca) i jego późniejszym uruchomieniu. Brał również udział w dystrybucji wydawnictw bezdebitowych oraz ulotek na terenie Gliwic i w regionie. Kilkakrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i namawiany do współpracy. Przebywał w areszcie śledczym w Katowicach w okresie 14 marca –10 września 1986 r., zwolniony na podstawie ustawy o amnestii z 17 lipca 1986 r. Po wyjściu z więzienia zwolniony z pracy. W latach 1986–1994 pracownik Centrum Badawczo-Wdrożeniowego MERKOMP. W okresie 1996–2017 wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Obecnie na emeryturze.

Źródła:

Archiwa

Archiwum IPN w Katowicach, sygn. akt:

AIPN Ka 029/881, t. 1–6

AIPN Ka 34/328, t. 1–2

AIPN Ka 190/EAGL 4028

Publikacje

„Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”, zeszyt 6, Katowice 2001, s. 218–220.

Netografia

http://www.encysol.pl/wiki/Jerzy_%C5%81oik [dostęp: 12 kwietnia 2019]