Jarczewski Ka_182_140982_0010 poprawione

ANDRZEJ JARCZEWSKI

Założyciel i szef Akademickiej Grupy Oporu na Politechnice Śląskiej. Członek II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Współautor, wydawca i kolporter i prasy podziemnej.

Czytaj dalej

Panczyszyn

ANDRZEJ PAŃCZYSZYN

W „Solidarności” od 1980 r. Delegat na I i II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. W latach 1981–1983 r. współpracował z „Solidarnością” nauczycielską. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach. Autor tekstów pisma „Opornik”.

Czytaj dalej